Kontaktné údaje

Tel.: 0951219606
E-mail: listlasky@gmail.com

SNP 1468/110
017 07 Považská Bystrica

IČO: 47141492
DIČ: 1086028031
SK55 1100 0000 0029 3716 3297

Kontaktný formulár

Kontakt